Kategorie:

Kilka słów o Strefie Euro

Strefa Euro – frazy tej nie sposób nie usłyszeć. Wystarczy włączyć TV, zajrzeć do Internetu, bądź w czasie podróżowania autem wsłuchać się w informacje. Ekonomia towarzyszy mediom od bardzo dawna, a coraz większa liczba polityków, ekonomistów, przedsiębiorców oraz zwykłych zjadaczy chleba śmielej uczestniczy w dyskusji związanej z wejściem do tytułowej strefy. Opinie są skrajne i trudno jednoznacznie określić kto ma rację, dlatego dziś skupimy się wyłącznie na historii i znaczeniu Strefy Euro. Zapraszamy do lektury!
Strefa Euro zwana także Eurolandem to grupa państw europejskich posiadających wspólną walutę – euro. Waluta ta została wprowadzona w formie transakcji bezgotówkowych 1 stycznie 1999 roku, zaś dokładnie 3 lata później wprowadzono także formę gotówkową. Jakie kraje objęła owa reforma walutowa?

Pierwsze państwa europejskie w Strefie Euro

Do krajów, które jako pierwsze przyjęły reformę walutową zaliczamy Austrię, Belgię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Luksemburg, Irlandię, Niemcy, Portugalię oraz Włochy. Podstawą dla wprowadzenia tytułowej waluty w tychże krajach był trwały budżet oraz solidna gospodarka. Nie bez znaczenia było także członkostwo w Unii Europejskiej, bądź aspirowanie do niego. Kolejnymi krajami, które zostały uwzględnione w drugiej fazie przyjęcia waluty zostały następujące nacje :
– Słowenia
– Cypr
– Malta
– Słowacja
– Estonia
– Łotwa
– Litwa
Proces przystąpienia owych państw do wspólnej strefy walutowej był drugi i rozłożony w czasie. Pierwszym państwem była Słowenia, a jej wejście dotyczyło roku 2007 – ostatni z wyżej wymienionych krajów, czyli Litwa zaczęła płacić w euro 1 stycznia 2015 roku.

Państwa oczekujące

Pośród innych państw europejskich warto wyróżnić Andorę, która podpisała indywidualną umowę monetarną z UE oraz kraje spoza UE w których owa waluta funkcjonuje, czyli Monaco, San Marino oraz Watykan. Pośród krajów oczekujących wejścia do tytułowej strefy wyróżniamy Bułgarię, Chorwację, Czechy, Polskę, Szwecję oraz Rumunię.

Dodaj komentarz